Rabu, 19 April 2017

(A34**) TOLAK PAS TIDAK SAMA SEKALI MENOLAK ISLAM (al-Islam), KERANA PAS SENDIRI ADALAH GOLONGAN SYIRIK TERHADAP HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH.

Tolak PAS tidak sama sekali berlaku tolak @ terkeluar dari Islam (al-Islam), kerana terkeluar @ tergelincir dari Islam (al-Islam) itu kerana Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah... malah sebahagian besar dari PAS pun belum lagi Islam... (belum lagi berI'ttiqad dengan I'ttiqad (yakin qalbu) yang diredhai Allah terhadap hak-hak mutlak (zat) Allah "al-Islam"... hanya berAqidah (al-Iman) dari Syariah : Syara' (al-Ilmu) ghaib akal berupa Furu' (branch's) dari (hakikat) kalimah (mutasyabihat : samar) bacaan al-Quran "al-Islam" sahaja...

Pada zahir PAS cara, sifat, kata-kata, perbuatan PAS lebih cenderong kepada golongan manusia yang telah diresapi i'ttiqad (yakin Qalbu - Akal) Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah Yahudi (al-Yahud) & Syiah (Syaieyah) menafi, membatal, menentang takdir (qada' & qadar) Allah yang juga merupakan hak-hak kekuasaan mutlak Allah sahaja berlakunya.

... Hakikat kalimah (mutasyabihat : samar) bacaan al-Quran "al-Islam" (GHAIB QALBU) bukan perkara Aqidah (al-Iman) dari Syariah : Syara' - Fiqh (al-Ilmu) - GHAIB AKAL.

... Sesiapa sahaja yang nak komen - kutok & sumpah maki ADMIN, perlu lah fahami lebih dulu perkara Dasar Agama : Ketuhanan yang Empat, dengan DUA POKOK & DUA FURU' (branch's) baginya :-

DUA POKOK - "ad-deen" (Agama - Rububiyyah : tauhid zat Allah) yang mewajibkan "al-Islam" (Islam - Uluhiyyah : I'ttiqad yang diredhai Allah terhadap hak-hak mutlakNya) - GHAIB QALBU...

DUA FURUQ (branch's) - "al-Iman" (Aqidah) mewajibkan "al-Ilmu" (Syariah : Syara' - Fiqh) dengan semua cabang Ilmu bacaan dari Usul, Tapsir & Terjemah SEGALA bacaan al-Quran - iqra' : Usuluddeen - GHAIB AKAL.

... Bagaimana dengan perkataan : ayat Mutasyaabihat (samar) pada sisi bacaanNya, BOLEH BACA tapi tak faham oleh orang Arab sendiri ?.

(1) Usuluddeen - Usul bacaan (Muhkamat) - " IQRA' bissmirabbikallazie khalaq - AL-QURAN...

(2) Usulqalam - Usul bukan bacaan (Mutasyabihat) - " NUUUN, walqalami wama yasythurun " - AL-KITAB :-


"AL-ISLAM"
ALIF - (Sifat 20 & Asmaaul Husna - 99)
- 20 sifat wajib (zat) Allah (Rububiyyah & Uluhiyyah)
- 99 nama sifat wajib (zat) Allah (Asmaa wa al-Sifat)
LAM+ALIF - Allah ciptakan seluroh alam syahadah (1 zohir & 6 ghaib syahadah) & ghaib samawat (al-barzah - al-Malakut) + Allah tadbir urus (HAK-HAK MUTLAK (zat) ALLAH)
AMZAH - "al-Nor - Malaikat" (kebenaran, kebaikan, kebajikan - LILLAAHI)
SIN+LAM(alif)+MIM - (pada) Qalbu + Akal + Amal terhadap HAK-HAK MUTLAK ALLAH + taat : patuh.

///
Ahli Fiqh - Syariah dengan semua cabang disipline ilmunya dengan jelas, tegas & tegoh pengertiannya bahawa berlaku @ melakukan Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah, maka gugurlah : gelincirlah dari Islam (al-Islam - i'ttiqad) menjadi Yahudi (al-Yahud); Syiah (Syiaeyah) - Non Muslim, samaada disesari atau tidak... bermulanya dengan Syirik khafi (samar : kecil) > Qalbi : Jalli (terang : besar).
///
Ab Sheikh Yunan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan