Rabu, 19 April 2017

(A32) KERANA GAGAL MENGENAL ISLAM (al-Islam), MAKA TIDAK SEDAR YAHUDI (al-Yahud) & SYIAH (Syaieyah) SEDANG BERSARANG KUKOH GHAIB DALAM DIRI.

Sesungguhnya Islam (al-Islam), Yahudi (al-Yahud), Syiah (Syaieyah), Trinity (an-Nasyoro) perkara i'ttiqad (yakin qalbu terhadap hak-hak mutlak zat Allah) wajib bukan Agama (ad-deen : rububiyyah) 

Syiah (Syaieyah) : Yahudi (al-Yahud) : Islam (al-Islam) : Trinity (an-Nasyoro) BUKAN AGAMA (ad-deen - tauhid rububiyyah : perihal zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu yang tidak boleh di Murtadkan - dinafikan : berpaling tadah : ditentang... sebaliknya Islam (al-islam), Yahudi (al-Yahud), Syiah (Syaieyah) adalah I'ttiqad (yakin qalbu) terhadap hak-hak mutlak zat Allah, samaada yang diredhai Allah atau dilaknatikan Allah dengan sebab berlaku Syirik terhadap hak-hak mutlaknya (Allah), termasok juga menafi, membatal, menentang takdir (qada' & qadar) Allah yang juga merupakan hak-hak mutlak zat Allah sahaja berlakunya... 
... "Hanya Islam (al-Islam - i'ttiqad uluhiyyah) saja yang diredhai Allah kerana tidak berlaku Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah" :

(1) Apa itu Islam (al-Islam) yang sampai saat ini hanya difahami sekadar dengan takwilan kepada kalimah bacaan yang lain "salama, silmi, sullami, istaslama"...kemudian pinjam kalimah "al-Islam" jadi Islam sebagai alat, bahan, modal untuk dijaja, dijual & perdagangkan, padahal hakikat Islam (al-Islam) bukan barang dagangan, melainkan Anutan Lillaahi & Dakwah Lillaahi.

(2) Siapa yang berkuasa untuk menguatkuasakan Islam (al-Islam - al-Nur al-Islam) itu kepada mana-mana anak Adam tanpa mengira bangsa manusia mana pun ?

(3) Pada bahagian mana anggota jasad mana-mana anak Adam tanpa mengira bangsa manusia mana pun itu Islamnya (al-Islam) bersarang ?

(4) Bagaimana menjadi golongan manusia yang diredhai Allah Islam (golongan al-Islam) yang benar disisi Allah (al-Quran) ?

(5) Terhadap apakah anak Adam tanpa mengira bangsa manusia mana pun dimuka bumi ini menguatkuasakan Islamnya (al-Islam) itu ?

(6) Bagaimana pula gugur : gelincirnya anak Adam itu dari golongan yang diredhai Allah Islam (al-Islam) itu ?

(7) Apakah yang membezakan : had (hudud) golongan yang diredhai Allah Islam (golongan al-Islam) dengan golongan yang dilaknati Allah Yahudi (al-Yahud), Syiah (Syiaeyah), Trinity (an-Nasyoro) ?
... bermulanya Syirik Khafi - Qalbi : Jalli ???

(8) Siapa sebenarang golongan yang diredhai Allah Islam (al-Islam) VS golongan yang dilaknati Allah Yahudi (al-Yahud), Syiah (Syiaeyah), Trinity (an-Nasyoro) dll... dibumi malaysia hari ini ?

I'ttiqad (yakin qalbu-akal) Syiah (Syaieyah) & Yahudi (al-Yahud) itu hampir sama, kedua-duanya adalah golongan manusia yang berI'ttiqad (yakin qalbu-akal) Syirik (yusyrik : tusyrik billaahi) terhadap hak-hak mutlak zat Allah yang tidak boleh di Syirikkan (dirampas, didahului, disekutui serta diadakan tandingan & bandingan baginya) dengan sedikit perbezaan :-
(*) Yahudi (al-Yahud) - Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah dengan cara, sifat, kata-kata, perbuatan taksub : memuja berhala manusia : diri sendiri, kaum, puak, jama'ah, partinya...
(*) Syiah (Syaieyah) - Menafi, membatal, menentang takdir (qada' & qadar) Allah yang juga merupakan hak-hak kekuasaan mutlak zat Allah...
///

Ab Sheikh Yunan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan