Rabu, 19 April 2017

(A31) PAS FOR ALL MUNGKIN BERMAKSUD...

PAS For All itu mungkin bermaksud :

1. PAS for KUFUR (niat) - tanpa Lillaahi @ bukan semata-mata kerana Allah :
... KUFUR (niat) - tanpa Lillaahi @ bukan semata-kerana Allah apabila PAS berniat untuk membacakan ayat-ayat Allah (al-Quran), Hadis, Sunnah, Sirah kerana duniawi - politik (jawatan, pangkat, nama, pupularity, gelar, kekayaan duniawi...
A095

1.(a). Dan janganlah kamu jadikan pesanan-pesanan dan perintah Allah sebagai modal (bahan, alat, tukaran, gadaian) untuk mendapat keuntungan dunia (politik - jawatan, pangkat, nama, popularity, gelar, kekayaan) yang sedikit (nilainya disisi Allah); sesugguhnya apa yang ada di sisi Allah (dari balasan yang baik memberlakukan semata-mata kerana Allah - lillaahi), itulah sahaja yang lebih baik bagi kamu, kalaulah kamu mengetahui.
(Al-Nahl 16:95) |

2. PAS for KAPIR (amal) - engkar larangan Allah (al-Quran) :
... KAPIR (amal) PAS setelah niat yang Kufur itu dilaksanakan dengan cara,sSifat, kata-kata, perbuatan anggota jasad dengan membacakan ayat-ayat Allah (al-Quran), hadis, sunnah, sirah bukan semata-mata kerana Allah - lillaahi, sebaliknya kerana duniawi - politik (jawatan, pangkat, nama, popularity, gelar, kekayaan duniawi.

A041
2.(b). Dan berimanlah kamu dengan apa yang Aku turunkan (Al-Quran) yang mengesahkan benarnya Kitab (Taurat : Injiel & tidak terkecuali al-Quran) yang ada pada kamu (selama mana kamu tidak selewengkan), dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir (Engkar) akan dia; dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatKu (sebagai harga : gadaian : tukaran : modal : alat : baha untuk) membeli kelebihan-kelebihan (duniawi : politik - jawatan, pangkat, nama, popularity, gelar, kekayaan) yang sedikit faedahnya (disisi Allah); dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertaqwa.
(Al-Baqarah 2:41)

3. PAS for SESAT (KAPIR - engkar berulang-ulang) :
... PAS Sesat petunjuk Allah (al-Quran) apabila engkar larangan Allah berulang-ulang..."Kapir demi Kapir demi Kapir & demi Kapir"... sejak pulohan tahun dahulu lagi membacakan ayat-ayat Allah (al-Quran), Hadis, Sunnah, Sirah bukan semata-mata kerana Allah - lillaahi, sebaliknya kerana duniawi - parti (jawatan, pangkat, nama, popularity, gelar, kekayaan hingga berlaku kerosakan hubungan dalam masyarakat : sesama manusia... Apatah lagi sesama sendiri.

A159
3.(a). Bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama (tauhid, i'ttiqad & furu'nya) mereka (dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu), dan mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah engkau terkait sedikitpun dalam (perbuatan) mereka. Sesungguhnya perkara (perbuatan) mereka hanya terserah kepada Allah. Kemudian Ia akan menerangkan kepada mereka (pada hari kiamat kelak), apa yang telah mereka lakukan (dan membalasnya).
(Al-An'aam 6:159)

3.(a). PAS for Sesat - PASIK - perosakan hub sesama manusia :
... PAS Sesat golongan Pasik : "perosakan hubungan silaturrahim : hubungan manusia sesama manusia @ Syaitan bertopeng @ menyerupai manusia. walau pun zahir berserban-kupiah, berjubah & berjanggut...

3.(b). PAS for Sesat - MUNAFIK - perosah hub manusia dgn Allah :
... PAS Sesat golongan Munafik : "perosak hubungan manusia dengan Allah @ penyebab orang lain menjadi Sesat, Syirik & Murtad @ Iblis bertopeng @ menyerupai manusia, walau pun zahir Solat sepanjang malam serta Puasa (tidak melakukan maksiat / kejahatan) pada siang harinya.

4. PAS for SYIRIK - terhadap hak-hak mutlak (zat) Allah - Yahudi :Syiah (Syaieyah) - menafi, membatal, menentang takdir (qada' & qadar) Allah yang juga merupakan hak-hak kekuasaan mutlak zat Allah sahaja berlakunya...
...PAS golongan Syirik (yusyrik : tusyrik billaah) terhadap hak-hak mutlak (zat) Allah bermula dengan I'ttiqad (yakin qalbu) Riya', Ujub, Sum'ah, Takabbur... kemudian zahir dengan cara, sifat, kata-kata, perbuatan taksub kepada berhala manusia & diri sendiri (Thoghut)... padahal taksub semata-mata kepada Allah; Memuja - bodek : memuji diri berhala manusia berkupiah-serban, berjubah, berjanggut... Padahal segala pujaan / pujian hanya bagi Allah ; Memberisih & menyucikan diri sendiri, kaum, puak, jemaah, partinya... padahal tidak ada sesiapa yang berhak : berkuasa untuk membersih & menyucikan dari segala dosa, noda, maksiat melainkan Allah.

A047
4.(a). Wahai orang-orang yang telah diberikan Kitab (Taurat : Injiel & tidak terkecuali al-Quran), berimanlah kamu dengan apa yang telah Kami turunkan (Al-Quran), yang mengesahkan Kitab-Kitab (Taurat : Injiel & tidak terkecuali al-Quran) yang ada pada kamu (selama mana kamu tiak selewengkan), sebelum Kami menyeksa dengan menghapuskan bentuk muka kamu (sehingga berubah menjadi rata - tidak bermulut, berhidung dan bermata), lalu Kami menjadikannya sama seperti rupa sebelah belakangnya, atau Kami melaknatkan mereka sebagaimana Kami telah melaknatkan orang-orang (dari kaum mereka - golongan "syirik" (haadu)-(al-Yahud) - Yehud : Jew's : Yahudi) yang melanggar larangan bekerja pada hari Sabtu. Dan (ingatlah) perintah Allah itu tetap berlaku.
(An-Nisaa' 4:47) 

A048
4.(b). Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik (yusrik : tusyrik billah) terhadap hak-hak mutlak (zat) Allah dengan) mempersekutukanNya (dengan sesuatu apajua), dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya). Dan sesiapa yang mempersekutukan (hak-hak mutlak zat) Allah (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar.
(An-Nisaa' 4:48)

A049
4.(c). Tidakkah engkau perhatikan (dan merasa pelik wahai Muhammad) kepada orang-orang yang membersihkan (memuja : memuji : menyucikan) diri sendiri? (kaum, puak, jemaah, partinya, Padahal perkara itu bukan hak : kekuasaan manusia) bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan (memuja : memuji : menyucikan) sesiapa yang dikehendakinya (menurut aturan SyariatNya); dan mereka pula tidak akan dianiaya (atau dikurangkan balasan mereka) sedikitpun.
(An-Nisaa' 4:49)
  
4.(d). Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa (syirik) orang yang mempersekutukan (hak-hak mutlakNya) dengan sesuatu (apa jua), dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan (syirik) itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut peraturan hukum-hukumNya); dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu (apa jua), maka sesungguhnya ia telah (lebih dari golongan) sesat dengan kesesatan yang amat jauh.
(An-Nisaa' 4:116)

4.(e). Wahai bani Israiel (kaum Yehud : Jew's salah seorang anak Nabi Ibarahim AS dengan isteri pertama - Maisarah yang menyeleweng pegangan Tauhid & i'ttiqadnya) Sembah lah (Ibadah) Allah tuhan ku & tuhan mu, Sesungguh sesiapa yang Syirik - merampas, mendahului, sekutui serta diadakan bandingan & tandingan bagi hak-hak mutlak (zat) Allah, baginya diharamkan Allah baginya Syurga (jannah) dan wajibkan baginya neraka (al-nar) api yang menjulang...

5. PAS for MURTAD - berpaling tadah dari tauhid Allah :
... PAS golongan Murtad - berpaling tadah dari tauhidkan (zat) Allah wajib wujud hanya Satu - Ahadun, Wahidun dengan zahirNya Cara, Sifat, Kata-Kata, Perbuatan Pluralisme, Libralisme, Komunisme...
PAS for Pluralisme - berbilang-bilang tauhid (Murtad)
PAS for Libralisme - kesamarataan tauhid (Murtad)
PAS for Komunisme - Mulhid : Atheis (Murtad)

A217
5.(a). Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) berperang dalam bulan yang dihormati; katakanlah: "Peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar, tetapi perbuatan menghalangi (orang-orang Islam) dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadaNya, dan juga perbuatan menyekat (orang-orang Islam) ke Masjid Al-Haraam (di Makkah), serta mengusir penduduknya dari situ, (semuanya itu) adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan (ingatlah), angkara fitnah itu lebih besar (dosanya) daripada pembunuhan (semasa perang dalam bulan yang dihormati). Dan mereka (orang-orang kafir itu) sentiasa memerangi kamu hingga mereka (mahu) memalingkan kamu dari agama  kamu (tauhid & i'ttiqad yang diredhai Allah) kalau mereka sanggup (melakukan yang demikian); dan sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari agamanya (ad-deen : deeneh - tauhidkan zat Allah wajib wujud hanya satu - Ahadun, Wahidun), lalu ia mati sedang ia tetap kafir (engkar murtad), maka orang-orang yang demikian, rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya (selama-lamanya).
(Al-Baqarah 2:217)

A054
5.(b). Wahai orang-orang yang beriman! Sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari (ad-deen : deeneh - tauhidkan zat Allah wajib wujud hanya satu - Ahadun, Wahidun) agamanya (jadi murtad), maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan Dia; mereka pula bersifat lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir (engkar larangan Allah - al-Quran), mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah (lillaahi - bukan lil-parti : duniawi), dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya; kerana Allah Maha Luas limpah kurniaNya, lagi Meliputi PengetahuanNya.
(Al-Maaidah 5:54)

APA LAGI YANG PAS ADA UNTUK DIBAWA MENEMUI ALLAH SETELAH TAMAT ANUGERAH HIDUP DI AKHIRAT NANTI ?
///
Ab Sheikh Yunan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan