Ahad, 16 April 2017

(A22) ISLAM (al-Islam - I'ttiqad Uluhiyyah) HAK-HAK MUTLAK (zat) ALLAH YG TIDAK BOLEH DI SYIRIKKAN DENGAN MERAMPAS HAK MUTLAK ZAT ALLAH ITU, KEMUDIAN JADIKAN HAK DIRI, KAUM, PUAK, JAMA'AH & PARTINYA.

ISLAM (I'ttiqad uluhiyyah - hak-hak mutlak zat Allah) YANG TIDAK BOLEH DI SYIRIKKAN DENGAN MERAMPAS HAK MUTLAK ZAT ALLAH ITU, KEMUDIAN JADIKAN HAK DIRI, KAUM, PUAK, JAMA'AH & PARTINYA.

ISLAM (al-Islam - I'ttiqad Uluhiyyah - yakin qalbu) terhadap Hak-Hak Mutlak (zat) Allah yang tidak boleh di Syirikkan - merampas, mendahului, sekutui serta diadakan tandingan & bandingan bagi Hak-Hak MutlakNya (Allah)...

ISLAM (al-Islam - i'ttiqad uluhiyyah) adalah ANUTAN LILLAAHI & DAKWAH LILLAAHI...bukan perjuangan (jihad), melainkan perjuangan (jihad) oleh diri terhdap dari sendiri, kerana Islam (al-Islam) itu merupakan hak-hak kekuasaan mutlak zat Allah sahaja berlakunya kepada mana-mana anak Adam...

Tidak ada satu ayat pun dalam mana-mana surah yang menyatakan Islam (al-Islam) itu adalah perjuangan (jihad) @ tidak ada kalimah bacaan (Iqra') al-Quran "Jihaadie fie al-Islam".

SYIRIK :  
Bermula dengan Syirik Khafi (samar-samar : kecil) dari I'TTIQAD (niat - yakin Qalbu) "Riya', Ujub, Sum'ah, Takabbur"... kemudian zahir dengan Cara, Sifat, Kata-Kata, Perbuatan (Syirik) - merampas, mendahului, sekutui serta diadakan tandingan & bandingan) bagi Hak-Hak Mutlak (zat) Allah...
... SYIRIK (yusyrik : tusyrik billaahi - hak-hak mutlak Allah) berlakunya terhadap Hak-Hak Mutlak Allah sahaja... tidak berlaku pada Perintah & Larangan Allah (al-Quran) - Kufur, Kafir, Sesat - pasik & munafik.

A019Sesungguhnya beragama (tauhid yang benar) di sisi Allah ialah (beri'ttiqad dengan i'ttiqad yang diredhai Allah terhadap hak-hak mutlaknya "al-Islam") Islam. Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani - ahli al-Kitab : qalaamullah) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama tauhid (ad-deen) & i'ttiqad yang diredhai Allah terhadap hak-hak mutlaknya (al-Islam) - Islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki (ujub, sum'ah, riya', takabbur) yang ada dalam kalangan mereka. Dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya.
(A-li'Imraan 3:19)

Tidak mungkin PAS beri'ttiqad dengan i'ttiqad (yakin qalbu) yang diredhai Allah terhadap hak-hak mutlaknya "al-Islam" - uluhiyyah (hak-hak mutlak zat Allah) & uluhiyyah pula MEWAJIBKAN rububiyyah "Addeen". kerana amat jelas PAS (pemimpin, lebai kelaghoh & ahli taksubNya - bukan ahli biasa) telah berlaku  syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah, yang menyebabkan gugur @ gelincirnya i'ttiqad yang diredhai Allah Islam (al-Islam : lil-Islam - Lillaahi) BERPINDAH/BERTUKAR menjadi i'ttiqad yang dilaknati Allah "al-Yahud, Haadu" - Syirik : Non Muslim. 
A003

Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya), dan yang disembelih atas nama berhala; dan (diharamkan juga) kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik (golongan sesat). Pada hari ini, orang-orang kafir (non muslim musyrik - berhala) telah putus asa (daripada memesongkan kamu) dari agama kamu (setelah mereka melihat perkembangan Islam dan umatnya). Sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka, sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar kepadaKu. Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama (tauhid - Ahadun, Wahidun) kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redhakan (i'ttiqad "al-Islam") Islam itu (bersama) menjadi agama (tauhid) untuk kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan (memakan benda-benda yang diharamkan) sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa (maka bolehlah ia memakannya), kerana sesungguhnya Allah maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
(Al-Maaidah 5:3)

... Kalimah bacaan "al-Islam" (i'ttiqad uluhiyyah - perihal hak-hak mutlak zat Allah) bukan Agama - "Addeen" (tauhid rububiyyah - perihal zat Allah)...

Bermulanya syirik (yusyrik : yusyrik billaah) terhadap hak-hak mutlak zat Allah adalah dengan beri'ttiqad (yakin Qalbu > Akal) dari ujub, riya', sum'ah, takabbur... kemudian zahir dengan Cara, Sifat, Kata-Kata, Perbuatan anggota jasad memuja : taksub pada diri sendiri / memuja : taksub kepada berhala manusia... padahal memuja / taksub semata-mata kepada Allah, memuji diri sendiri / memuji berlebihan - bodek... pada segala pujian hanya bagi Allah), membersih & menyucikan serta menghapuskan dosa, maksiat diri sendiri, kaum, keturunan, puak, jemaah, partinya... padahal tidak ada sesiapa yang berhak untuk membersih & menyucikan melainkan Allah... (perkara adalah jelas berlaku)

maka wajib PAS adalah golongan manusia yang telah diresapi i'ttiqad dilaknati Allah "al-Yahud (Yehuda - Jew's), Haadu" (dengan cara, sifat, kata-kata, perbuatan) Yahudi bani melayu yang bertaqiyyah (berselindung : menyamar) disebalik Islam (al-Islam) ahlu sunnah wal-jamaah (ASWJ)

PAS belum Islam (al-Islam) - hanya bersyariat (al-Ilmu) & berAqidah (al-Iman) Islam saja, I'ttiqad (al-Islam - tauhid uluhiyyah) & Tauhid (ad-deen - tauhid rububiyyah) entah kemana ?.
BhoooohH ! ... Cow (lembu)
BheeeeekK ! ... (kambing)

Syariat (al-Ilmu - Fiqh) & Aqidah (al-Iman - yakin akal) dengan segala Ibadan & amal kebenaran, kebaikan, kebajikan - tanpa lillaahi) - I'ttiqad yang diredhoi Allah dengan berlaku Syirik terhadap hak-hak mutlak Allah "al-Yahud-Haadu" : syirik : non muslim, maka segala ibadah itu tidak berguna disisi Allah, 

Golongan manusia yang benar berI'ttiqad dengan I'ttiqad yang diredhai Allah "al-Islam" tidak akan berkata-kata terhadap hak-hak mutlak zat Allah & zat Allah dengan tidak benar...
... berkata-kata Syirik - merampas, mendahului, sekutui serta diadakan tandingan & bandingan bagi hak-hak mutlak (zat) Allah,
... berkata-kata Murtad - berpaling tadah dari tauhidkan (zat) Allah wajib wujud hanya Satu - Ahadun, Wahidun :-
...tidak berbilang-bilang tauhid (Pluralisme tauhid)
...tidak kesamarataan tauhid (Libralisme tauhid) - goto > al-Mulhid - Atheist, al-Musyrik, al-Majusa. Komunisme.

Perkara DASAR Agama : Ketuhanan yang Empat (4) dengan :-
Dua (2) POKOK & Dua (2) FURUQ (KecababanganNya) dalam Dua (2) Pasangan = P (pasangan)
P1 - Ad-deen (Agama - tauhid (Zat) Allah)  rububiyyah < mewajibkan > al-Islam (Islam - tauhid hak-hak mutlak (Zat) Allah) - uluhiyyah & sebaliknya - GHAIB QALBU.
... SALING MEWAJIBKAN...
P2 - al-Iman (Iman - kepercayaan Akal) < mewajibkan > al-Ilmu (Ilmu - Fiqh : kepandaian Akal) - GHAIB AKAL.

P1 - (Ad-deen & al-Islam) adalah isinya - GHAIB QALBU...
... saling mewajibkan...
P2 - (al-Iman & al-Ilmu) adalah kulitNya - GHAIB AKAL...

UMAT BANI MELAYU YANG TELAH SAMPAI ILMUNYA (dibukakan pintu Akal & Qalbu oleh Allah) WAJIBKAN DIRINYA MENINGGALKAN PAS tanpa kompromi lagi.

MANA-MANA UMAT BANI MELAYU YANG MASIH JAHIL & JAHIL BERTINGKAT-TINGKAT NAK BUAT MACAMANA, KERANA ITU ADALAH URUSAN ALLAH SEMATA-MATA... Tidak ada daya upaya sesiapapun & tidak juga daya upaya Nabi SAW untuk membuka pintu Akal & pintu Qalbu - Hati, melainkan hak kekuasaan mutlak ALLAH.

USULQALAM (al-Qalam) bukan USULUDDEEN (al-Iqra - bacaan)
"al-Islam";
ALIF - (Sifat 20 & Asmaaul Husna - 99)
- 20 sifat wajib (zat) Allah
- 99 nama sifat wajib (zat) Allah
LAM+ALIF - Allah ciptakan seluroh alam + Allah tadbir urus (hak-hak mutlak zat Allah)
AMZAH - "al-Nor - Malaikat" (kebenaran, kebaikan, kebajikan - LILLAAHI)
SIN+LAM(alif)+MIM - Pada Qalbu + Akal + Amal terhadap (hak-hak mutlak zat Allah) + taat : patuh.
///
Ab Sheikh Yunan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan