Sabtu, 15 April 2017

(A19) PAS BERTANGGUNG JAWAB MENUKAR I'TTIQAD YANG DIREDHAI ALLAH ISLAM UMAT MELAYU KEPADA I'TTIQAD SYIRIK - YAHUDI, SYIAH.

Demi bersaksikan al-Quran yang sama ditangan...
... PAS bertanggung jawab merosakkan i'ttiqad (yakin qalbu) yang diredhai Allah Islam (al-Islam) umat melayu kepada i'ttiqad Syirik yang dilaknati Allah Yahudi (al-Yahud), Syiah (Syaieyah) sejak sekian lama berlakunya :
(*) Yahudi (al-Yahud) adalah golongan yang merempas, mendahului, sekutui serta diadakan tandingan & bandingan bagi hak-hak mutlak zat Allah, kemudian dijadikan hak diri, kaum, puak, jama'ah & partinya.
(*) Syiah (Syaieyah) golongan yang menafi, membatal, menentang takdir (qada' & qadar) Allah yang juga merukan hak-hak kekuasaan mutlak Allah sahaja berlakunya.

... PAS belum mengenal Islam (al-Islam - i'ttiqad uluhiyyah yang diredhai Allah), Islam (al-Islam), sekadar Aqidah (al-Iman) dari Syariah-Fiqh (al-Ilmu) - ghaib Akal sahaja, bagi PAS Islam (al-Islam) itu difahami sekadar dengan takwilan sahaja kepada kalimah bacaan yang lain..."salama, silmi, sullami, istaslama, kemudian bercampur aduk pula fahamannya dengan Agama (ad-deen - tauhid rububiyyah) perihal zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun, maka tidak hairanlah kalau PAS masih juga lagi bercampur aduk antara perkara Syirik dengan Murtad.

... PAS bukan golongan manusia yang diredhai Allah Islam (al-Islam) dengan zahirnya cara, sifat, kata-kata perbuatan "menanam ketaksubah kepada berhala manusia yang dikatakan Ulama : Penditanya, membersih, menyucikan serta menghapus dosa diri sendiri, kaum, puak, jama'ah, partinya, hingga meninggal kesan ketaksuban kepada pengikutnya yang sebahagian besarnya adalah dhaif & jahil dalam perkara Agama (ad-deen), Islam (al-Islam), melainkan hanya Aqidah (al-Iman) dari Syariah-Fiqh (al-Ilmu) - ghaib Akal semata-mata.

... PAS adalah golongan beri'ttiqad (yakin Qalbu) Syirik - Yahudi (al-Yahud), Syiah (Syiaeyah) bani melayu yang bertaqiyyah (berselindung : terselindung) disebalik Islam (al-Islam) dengan membesarkan-besarkan Aqidah (al-Iman) dari Syariah-Fiqh (al-Ilmu) - ghaib Akal serta menjadikan al-Quran seperti perlembagaan yang dibahagi-bahagi... mana-mana ayat yang menguntungkan diri, puak, partinya akan dibacakan, manakala mana-mana ayat yang jika dibacakan terkena batang hidung sendiri, akan disembunyikan, sama dengan perbuatan golongan Syirik - Yahudi (al-Yahud) sejak dari zaman umat Nabi Musa AS dulu.
///
Ab Sheikh Yunan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan