Ahad, 6 Mac 2016

FATWA Sheikh Mohammad Shalih Al-Munajjid...

Hidupkan Tauhid... bermaksud hidupkan Agama (ad-deen - tauhid Rububiyyah - (Zat) Allah & hidupkan Islam (al-Islam - tauhid Uluhiyyah - Hak-Hak Mutlak (Zat) Allah...

Ad-deen (Agama - tauhid Rububiyyah) adalah bermaksud tauhid (yakin kalbu - ghaib qalbu) bahawa (Zat) Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun, Wahidun...
... tidak berbilang (Pluralisme)
... tidak samaratakan (Libralisme)
... tidak atheis (Mulhidun)
... tidak al-Musyrik (berhala)
... tidak al-Majusi (api/matahari).

Al-Islam (Islam - tauhid Uluhiyyah) adalah bermaksud tauh (yakin kalbu - ghaib qalbu) yang bernar terhadap Hak-Hak Mutlak (Zat) Allah yang wajib tidak boleh di "syirik" kan - dirampas, didahului, disekutui, diadakan tandingan & bandingan bagi Hak-Hak Mutlaq (Zat) Allah.

Gugur Agama (ad-deen - tauhid RUBUBIYYAH) kerana MURTAD (berpaling tadah) dari tauhidkan (Zat) Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun, Wahidun, menjadi Mulhid : Mulhidun - tidak berTauhid (Zat) Allah maha Esa
- Atheist,
Pluralisme,
Libralisme,
al-Musyrik,
al-Majusi.

Tauhid RUBUBIYYAH (Zat Allah) - Ad-deen : AGAMA < mewajibkan > ISLAM : al-Islam - Tauhid ULUHIYYAH (hak-hak mutlak Zat Allah)

Gugur Islam (al-Islam - tauhid ULUHIYYAH) kerana SYIRIK (merampas, mendahului, sekutui, serta diadakan tandingan & bandingan) bagi Hak-Hak Mutlak (Zat) Allah...
... gugur dari Islam (al-Islam) MENJADI (al-Yahud (Yehuda : Jew's) - Haadu : cara, sifat, kata-kata, perbuatan) Yahudi - Syirik : Non Muslim, walaupun zahirNya Solat sepanjamg malam & Puasa (tidak melakukan maksiat & kejahatan) disiang hariNya.
... Kalimah "al-Yahud" (Yehuda) adalah merujuk kepada zuriat Nabi Ibrahim AS dengan isteri pertamaNya Siti Maisarah - Nabi Ismaiel AS > Nabi Ishaq AS > Nabi Ya'qob AS > salah seorang anak Nabi Ya'qob AS bernama "Yehuda" yang menyeleweng dari jalan tauhid Uluhiyyah (hak-hak mutlak (zat) Allah) yang benar...
... Kalimah "Haadu" - cara, sifat, kata-kata, perbuatan Golongan al-Yahud - Yahudi tanpa mengira bangsa manusia mana pun.

Yahudi bani Israiel di Jazirah Arab - Yahudi bani Arab...
Yahudi bani Melayu di Jazirah Melayu - Yahudi bani Melayu...

Kemudian... Menolak perbalahan FIQH - Syariah hingga merosakkan silaturrahim, kerana hanya perkara Furuq (cabangan) sahaja...
Kalau Al-Hambali, As-Shafie, Al-Maliki, al-Hanafi adalah dari sumber yang satu
Ja'far bin Muhammad Al-Baqir : Imama ke lima Al-Ja'fari 
Al-JA'FARI :-
> Al-HANAFI (Abu Hanifah)
>> Al-MILIKI (Malik bin Anas)
>>> As-SYAFIE (Muhammad bin Idris Asy-Syafie Al-Quraisyi)
>>>> Al-HAMBALI (Ahmad Hambali bin Abdullah Ahmad),

(1) Ali bin Abi Thalib (2) Hasan bin Ali (3) Ali Zainal Abidin (4) Muhammad Al-Baqir (5) Ja'far Ash-Shadiq ... < hanafi, maliki, syafie, hambali - SUNNIE  * SYIAH > (6) Musa Al-Khadim (syiah) (7) Ali Ridha (syiah) (8)  Muhammad Al-Jawad (syiah) (9) Ali Al-Hadi (10) Hasan Al-Ashkari (11) Mahdi Al-Muntadhar....
///
al-Yunan..

Tiada ulasan:

Catat Ulasan